+31 (0) 6 41 54 82 25 mir@ontwerpstation.nl
Selecteer een pagina

Disclaimer

Ontwerpstation betracht bij het samenstellen van deze website de grootste mogelijke zorgvuldigheid. Ontwerpstation houdt haar informatie zo actueel mogelijk. Ondanks deze intentie is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie niet meer juist of verouderd is. Ontwerpstation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze website.

Deze website biedt ook toegang tot andere internetsites en/of informatiebronnen van derden. Ontwerpstation kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Bij het vermelden en/ of afbeelden van materiaal of werk van derden (veelal opdrachtgevers en samenwerkingspartners) heeft Ontwerpstation getracht zorgvuldigheid te hanteren en daar waar nodig credits te vermelden. Mochten hier ondanks de getrachte zorgvuldigheid onjuistheden worden vermeld, neem dan contact op via mir@ontwerpstation.nl.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de teksten, grafische presentatie’s, illustraties, foto’s en ander beeldmateriaal op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande expliciete toestemming van Ontwerpstation.