+31 (0) 6 41 54 82 25 mir@ontwerpstation.nl
Selecteer een pagina

Privacybeleid

Privacyverklaring Ontwerpstation

Ontwerpstation, Gevestigd aan Praubstraat 21 8011 PN Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Ontwerpstation.

Contactgegevens

Praubstraat 21, 8011 PN Zwolle
mir@ontwerpstation.nl

Kvk: 08185419

Samenvatting van wat Ontwerpstation doet met jouw gegevens
Ontwerpstation verzamelt je persoonlijke gegevens ten bate van onze klantrelatie, voor offertes of facturen en om op een efficiënte manier te kunnen communiceren.
Daarnaast voor de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten.

Waar gaat deze verklaring over?
Deze verklaring beschrijft wat Ontwerpstation en derden met je persoonsgegevens doen. Het beschrijft tevens je rechten ter verwijdering van deze gegevens.

Welke informatie verzamelen wij?
Voor bovengenoemde doeleinden zal Ontwerpstation de volgende persoonsgegevens van je/ jouw bedrijf verwerken:
• Bedrijfsgegevens
• Je naam
• Je e-mailadres
• Je telefoonnummer
• Beeldmateriaal in opdracht door jouw gemaakt

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt door Ontwerpstation.
Ontwerpstation gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wie heeft nog meer toegang tot mijn gegevens?
Ontwerpstation verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven, samenwerkingspartners die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ontwerpstation blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Ontwerpstation bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ontwerpstation en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mir@ontwerpstation.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Ontwerpstation neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mir@ontwerpstation.nl of telefonisch op +31 (0)6 41 54 82 25.